Irbil – polski dyplomata na specjalnym posiedzeniu dot. odbudowy Sindżaru i dokumentacji ludobójstwa na Jazydach

Wydział Spraw Zagranicznych autonomii Kurdyjskiej (KRG) odbył we wtorek specjalną sesję z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz burmistrzem Sindżaru mającą na celu wprowadzić zagranicznych, w tym polskich, dyplomatów oraz przedstawicieli agencji ONZ i międzynarodowych organizacji pozarządowych w kwestie potrzeb miasta. Niedawno odbite z rąk islamistów miasto doznało znacznych zniszczeń, a na zamieszkująca je mniejszości religijnej Jazydów, dokonano aktu ludobójstwa. Miasto znajdowało się pod kontrolą dżihadystów przez około 15 miesięcy, do 12 listopada zeszłego roku.

W operację odbicia miasta zaangażowanych było wiele różnych formacji; główną siłę stanowili rządowi Peszmergowie i zawiązane niedawno jednostki Jazydzkie, udział brały jednak także jednostki Rodżawy i PKK, oraz prawdopodobnie amerykańskie jednostki specjalne (formalnie instruktorzy i wsparcie w namierzaniu celów). Część komentatorów postrzega odbicie Sindżaru jako próbę przed szturmem na główny bastion ISIS w Iraku i zarazem jego drugie największe miasto – Mosul, do którego główna droga prowadzi właśnie przez Sindżar.

Minister spraw zagranicznych Falah Mustafa rozpoczął spotkanie od minuty ciszy a następnie podziękowań dla dowodzonej przez USA koalicji za wsparcie w odbiciu miasta. Podkreślił że „Wyzwolenie Sindżaru było niezwykle istotne dla Kurdów i cywilizowanego świata. Terroryści z ISIS popełnili okrutne zbrodnie na masową skalę w Syrii i Iraku, jednak najbardziej barbarzyńskie i ohydne czyny miały miejsce w Sindżarze.” Swoje przemówienie zakończył dodając że „ISIS dokonało w Sindżarze kolejnego Anfal-u przeciw Kurdom”, nawiązując do operacji An-Anfal – Irackiej kampanii ludobójstwa w której wojska Saddama Husajna zgładziły do 200tyś Kurdów, w tym przy użyciu gazów bojowych.

Jak podkreślał minister, miasto potrzebuje znacznego wsparcia w odbudowie, jako że prawie wszystkie budynki zostały uszkodzone w czasie okupacji lub walk, a 8% zostało zniszczone zupełnie. Minister Spraw Wewnętrznych i pełniący obowiązki Ministra Peszmergów (armii) Karim Sinjari wezwał do alokowania konkretnych funduszy, z wsparcia obiecywanego rządowi federalnemu w Bagdadzie, na udokumentowanie zbrodni dokonanej na Jazydach, tak żeby pomóc staraniom KRG o międzynarodowe usankcjonowanie ludobójstwa na Jazydach.

Burmistrz Sindżaru przedstawił historię miasta, zbrodnie popełnione na jego ludności oraz potrzeby lokalnych władz aby móc przywrócić jego normalne funkcjonowanie. Podkreślił potrzebę zorganizowania międzynarodowej konferencji mającej wspomóc działania na rzecz jego odbudowy. Wezwał też do międzynarodowego wsparcia w odbiciu z rąk terrorystów blisko czterech tysięcy Jazydek dalej znajdujących się w niewoli.

W posiedzeniu uczestniczyli dyplomaci wielu krajów i agend międzynarodowych, w tym przedstawiciel konsulatu Polski który wraz z zamknięciem ambasady RP w Bagdadzie przejął jej obowiązki.

Departament Spraw Zagranicznych KRG, CNN, Guardian, france24

Related posts

Leave a Comment