Deklaracja zamykająca konstytuantę systemu federalnego Rodżawy-Północnej Syrii

Odczytaniem deklaracji zakończyła się konstytuanta* systemu federalnego Rodżawy-Północnej Syrii. Dwudniowa konferencja mająca miejsce w mieście Girkê Legê (Al-Muabbada) w regionie Rimelan zakończyła się 17 marca.

W zgromadzeniu uczestniczyło 31 partii i 200 delegatów i delegatek reprezentujących trzy kantony Rodżawy; Kobane, Afrin i Cizire oraz Kurdowie, Arabowie, Asyryjczycy, Syryjczycy, Ormianie, Turkmeni i Czeczeni zamieszkujący regiony Girê Spî (Tal Abyad), Shaddadi, Aleppo i Shehba. Jego zakończenie zwieńczono konferencją prasową w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich uczestników.

Końcową deklarację odczytał po arabsku Mensur El-Selum, spół-prezydent Konstytuanty Rodżawy-Demokratycznego Systemu Federalnego Północnej Syrii.

Treść deklaracji:

Do wiadomości Syryjskiej, regionalnej i globalnej opinii publicznej.

W odpowiedzi na apel Generalnej Koordynacji Demokratycznych Obszarów Samorządowych (Cizire, Kobane i Afrin), wszystkie elementy sił politycznych, partii i podmioty społeczne kantonów Rodżawy, i obszarów wyzwolonych od sił terrorystycznych, odbyły zgromadzenie którego efektem jest wszechstronna wizja rozwiązania kwestii Syryjskiej, oraz zgoda co do systemu zarządzania dla Rodżawy/Północnej Syrii. Może stanowić to model dla całości Syrii, jeżeli uda się rozwiązać Syryjski kryzys. My, przedstawiciele tych obszarów, zebraliśmy się w dniach 16 i 17 marca 2016.

Oddajemy cześć męczennikom naszych ludów, którzy swą krwią wyznaczyli heroiczny opór który dowiódł nas do obecnego przełomu.

Nasze zgromadzenie podjęło następujące decyzje.

  1. Demokratyczny system federalny obejmuje wszystkie części składowe społeczeństwa i gwarantuje że przyszła Syria będzie krajem wszystkich Syryjczyków.
  2. Cały wysiłek skierowany będzie na ustanowienie demokratycznego systemu federalnego dla Rodżawy/Północnej Syrii.
  3. Wybrano spół-prezydentów i 31-osobową Radę Organizacyjną.
  4. Rada Organizacyjna otrzymała zadanie sformułowania kontraktu społecznego i całościowej politycznej i prawnej wizji tego systemu w czasie nie dłuższym niż sześć miesięcy.
  5. Wszystkie komitety zgromadzenia i decyzje podporządkują się rezolucjom Narodów Zjednoczonych dotyczących praw człowieka i obywatelskich systemów demokratycznych. Co więcej, wszyscy zgromadzeni widzą się jako część nowego, konstruowanego, systemu i są świadomi głębokich więzi jakie ma on z Syrią; opierają swój udział na międzyludzkim braterstwie i pokoju. 
  6. Wolność kobiet jest esencją federalnego systemu demokratycznego. Kobiety mają prawo do równego udziału i do podejmowania ról decyzyjnych w sprawach ich dotyczących. Kobiety będą reprezentowane, jako równe mężczyznom, we wszystkich sferach życia, w tym społecznych i politycznych.
  7. Ludy i społeczności żyjące w federalnym systemie Rodżawy/Północnej Syrii mogą rozwijać własne polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturalne i demokratyczne relacje według własnego uznania, jak też podzielać wiarę i kulturę z ludami i społecznościami w skali regionalnej i międzynarodowej, pod warunkiem że związki te nie wchodzą w drogę celom i interesom federalnego systemu demokratycznego.
  8. Ludy regionów wyzwolonych od organizacji terrorystycznych przez siły demokratyczne będą miały prawo przyłączyć się do federalnego systemu demokratycznego Rodżawy-Północnej Syrii, jeśli tak zadecydują.
  9. Celem federalnego systemu demokratycznego Rodżawy-Północnej Syrii na poziomie regionalnym jest osiągnięcie demokratycznego pojednania pomiędzy ludami Bliskiego Wschodu w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturalnym oraz oddziaływać ponad granicami państwowymi aby zapewnić bezpieczne, spokojne i braterskie życie dla wszystkich. 
  10. Stworzenie federalnego i demokratycznego systemu będzie miało miejsce w suwerennej Syrii.

Do wszystkich ludzi Syrii, Kurdystanu i Rodżawy, wszystkich grup i klas społecznych.

Przechodzimy przez historyczny okres i krytyczne warunki. Dziś, Syria doświadcza najgorszej tragedii w historii. Miliony zostały pozbawione domów, a setki tysięcy zginęły, nie wspominając nawet o potężnych zniszczeniach jakie odniosła infrastruktura Syrii.

Pomimo tego, demokracja została wytworzona i obroniona w Rodżawie krwią męczenników. W tym okresie dokonano wielkich osiągnięć. Jest to prawdziwa okazja aby zbudować federalny system demokratyczny. Jesteśmy pewni i wierzymy że będzie to model dla rozwiązania Syryjskiego kryzysu.

W duchu podjętych przez nas decyzji, wzywamy przede wszystkim kobiety, reprezentujące nowe, wolne życie, jak i młodzież, społeczności, pracowników i inne części społeczeństwa aby dołączyły do budowy demokratycznego systemu federalnego. Wzywamy też postępową ludzkość i siły demokratyczne do wspierania naszych starań.

Niech żyje determinacja naszych ludzi, ich współistnienie i ich jedność.

Konstytuanta Federalnej Demokratycznej Rodżawy/Północnej Syrii.

Źródło: Kurdish Question

*Dla streszczenia „Constituent Assembly for the establishment of the” w tłumaczeniu zastosowano termin konstytuanta oznaczający według PWN „zgromadzenie ustawodawcze, którego zadaniem jest uchwalenie konstytucji”, z pełną świadomością że może nie być to najlepszy termin w sensie prawnym. Biorąc pod uwagę specyficzną naturę tekstu i jego potencjalne znaczenie wszelkie uwagi i poprawki będą mile widziane! Tłumacz.

Related posts

Leave a Comment